Λογιστική Υποστήριξη

Πλήρης κάλυψη των υποχρεώσεων των Φορέων του Δημοσίου

Λογιστική υποστήριξη ανεξαρτήτως νομικής μορφής και δραστηριότητας του Δημόσιου φορέα

Η Financity, στο πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της, παρόλο που διαθέτει έμπειρους λογιστές με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης, παράλληλα συνεργάζεται με δύο λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία, με ορκωτούς λογιστές που απασχολούνται στις μεγαλύτερες διεθνώς ελεγκτικές εταιρείες και δύο δικηγορικά γραφεία για ζητήματα εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας.Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε παρέχουν πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων των Φορέων του Δημοσίου.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ Υπηρεσiες
 • Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Συμφωνία και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων
 • Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Συμφωνία και υποβολή παρακρατούμενων φόρων
 • Συμφωνία ταμείου
 • Σύνταξη και ενημέρωση μητρώου παγίων
 • Καταχώριση παραστατικών
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας
 • Υποβολή αρχείων μισθοδοσίας στην Ε.Α.Π. και στους ασφαλιστικούς φορείς
 • Συμφωνία και υποβολή στατιστικών δελτίων
 • Κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.