Ενδεικτικά projects

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα μας

Η εταιρεία μας έχει υπογράψει από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα περισσότερους από 50 ισολογισμούς Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καθώς διαθέτει υπαλλήλους – λογιστές Ά Τάξης, συνεργάζεται με δύο λογιστικά γραφεία και με μεγάλο αριθμό ορκωτών λογιστών με εμπειρία στον έλεγχο φορέων του Δημοσίου Τομέα. Παράλληλα, διαθέτουμε προσωπικό με γνώση και εμπειρία σχετικά με τη νομολογία, τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες και έχουμε συνεργασία με μεγάλα δικηγορικά γραφεία.
Το έτος 2021 υπογράψαμε σύμβαση συμβουλευτικής υποστήριξης σε οικονομικά και διοικητικά θέματα, με το Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Πειραιά «Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά». Ύστερα από συζητήσεις με τη
διοίκηση και τους υπαλλήλους του Καναλιού προχωρήσαμε σε εσωτερικό έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών με σκοπό να εντοπίσουμε λάθη και παραλείψεις.
Γνωρίζοντας τη νομιμότητα του εγχειρήματος και έχοντας φυσικά την εμπιστοσύνη της διοίκησης, ξεπεράσαμε τις αντιδράσεις
ανθρώπων που θίγονταν τα συμφέροντα τους και μέχρι σήμερα το Νομικό Πρόσωπο διαθέτει έναν κανονισμό που αποτελεί πρότυπο για τα υπόλοιπα αντίστοιχα Ν.Π.Ι.Δ..
Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε κατάρτιση οδηγών και πρότυπων εγγράφων ώστε να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των διοικητικών και οικονομικών πράξεων.
Το έτος 2022 η ΔΗ.ΡΑ.Π. δέχθηκε ελέγχους από την Αρχή Διαφάνειας και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οποίοι επιβεβαίωσαν με τον πιο επίσημο τρόπο την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας.

Πανελλήνια πρωτιά για το Δήμο Ρόδου με την υποστήριξη της Financity

Το έτος 2022 ο Δήμος Ρόδου κατάφερε, με την συμβουλευτική υποστήριξη της Financity,
να γίνει ο πρώτος από τους 17 Δικαιούχους
Δήμους σε όλη την Ελλάδα, που εντάχθηκε
στο χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα των «Έξυπνων Πόλεων», με συνολικό προϋπολογισμό 3.267.000 Ευρώ.
Η εταιρεία μας ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη, την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου για το πρόγραμμα Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) RRF: Recovery and Resilience Facility - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση –NextGeneration EU. Επισημαίνεται ότι το συνολικό έργο περιελάμβανε επτά κύρια υποέργα τα οποία είναι τα εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργο πυροπροστασίας με έξυπνες κάμερες CCD και αισθητήρες 5 αισθήσεων. (995.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών. (320.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Σύστημα Έξυπνης Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίων. (455.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Οχημάτων. (515.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Σύστημα Τηλεφροντίδας με ρολόι και βραχιόλι. (300.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Δίκτυο αισθητήρων στα σχολικά κτήρια για έλεγχο αέρα, ρύπων και ταλαντώσεις κτιρίων. (300.000,00 €)
ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Ενιαία Πλατφόρμα Παρακολούθησης Smart City & Cyber Security. (352.000,00 €)
Στη Financity νιώθουμε υπερήφανοι και
χαρούμενοι, που η συνεργασία μας με το Δήμο Ρόδου απέφερε μια τόσο σημαντική επιτυχία για την καθημερινότητα των κατοίκων και το μέλλον του νησιού των Ιπποτών.

Καθημερίνη υποστήριξη σημαίνει αποτέλεσμα

Η έλλειψη προσωπικού μαστίζει όλους τους
φορείς του δημόσιου τομέα. Όμως, στα νησιά λόγω και της δυσκολίας μετακίνησης το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Γεώργιος Αξιώτης» του Δήμου Μυκόνου, για πολλά χρόνια υπήρχε μόνο ένας διοικητικός υπάλληλος, παρά το εύρος δραστηριοτήτων του φορέα (παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικά κ.α.). Το έτος 2022 ζητήθηκε από την εταιρεία μας η τεχνική υποστήριξη στις προμήθειες και κυρίως στη διοργάνωση του πολιτιστικού φεστιβάλ MYKONOS ART FESTIVAL, καθώς υπήρχαν οφειλές σε προμηθευτές, εξαιτίας ζητημάτων νομιμότητας των δαπανών των προηγούμενων ετών.
Το φεστιβάλ έχει αρκετούς μήνες διάρκεια και περιλαμβάνει μουσική, κινηματογράφο, χορό, εκθέσεις, δρώμενα σε δημόσιους χώρους, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.
Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων απαιτήθηκαν αποφάσεις εξειδίκευσης
πίστωσης του προϋπολογισμού, απευθείας
αναθέσεις, διαδικασίες διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και πλήθος άλλων αποφάσεων. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις μας στο αντικείμενο, με την καθημερινή παρουσία υπαλλήλου μας στον Οργανισμό και σε συνεργασία με τη διοίκηση και το λιγοστό προσωπικό, καταφέραμε όχι μόνο να διοργανώσουμε με μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο φεστιβάλ αλλά να δημιουργήσουμε και ένα επιπλέον που αφορά τα παιδιά. Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες του φορέα πληρώθηκαν στον προκαθορισμένο χρόνο, καθώς δεν υπήρξαν θέματα νομιμότητας ή κανονικότητας των δαπανών.