Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Προσαύξηση (70) ευρώ στις αποδοχές αιρετών από 1/1/2024

Με το υπ’ αριθ. 2/5216/ΔΕΠ/14.02.2024 έγγραφο του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνεται πως, από 01-01-2024 τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνουν εβδομήντα (70) ευρώ προσαυξημένες αποδοχές.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα της κατάργησης των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Λήγει την 31η/03/2024 η προθεσμία συμμόρφωσης των δημοτικών παιδικών σταθμών με τις διατάξεις του π.δ.99/2017 περί της αδειοδότησης και ορθής λειτουργίας τους.

Διαβάστε περισσότερα
Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Διευκρινίστικη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα
Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Ενημερωτική Εγκύκλιος και υποδείγματα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. για λόγους νομιμότητας/κανονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις υπηρεασιακές μεταβολές των υπαλλήλων των ΟΤΑ και τη χορήγηση αδειών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για το διατροφολόγιο των παιδιών που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Διαβάστε περισσότερα
Μη επιβολή κυρώσεων για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2022, έως την 4.9.2023

Αναλυτικά οι ημερομηνίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α΄ σταδίου Αξιολογικής Περιόδου 2023

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου η υποβολή απολογιστικών στοιχείων για την ολοκλήρωση της στοχοθεσίας - αξιολόγησης του προσωπικού των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση των επικεφαλής των συνδυασμών αναφορικά με τους οφειλέτες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των αυτοδιοικητικών εκλογών βάσει του Ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

Μέχρι 30/08/2023 τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024.

Διαβάστε περισσότερα