Ψηφίστηκε η κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινοφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ

Ψηφίστηκε η κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινοφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών".

Ως εκ τούτου, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των ΟΤΑ καταργούνται αυτοδικαίως την 31η/12/2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 01η/01/2024 από τον οικείο Δήμο.
Όσον αφορά τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, αυτές λύονται αυτοδικαίως την 31η/12/2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 01η/01/2024 από τον οικέιο Δήμο.

Βρισκόμαστε εν αναμονή έκδοσης του Νόμου.