Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: 103389 - 2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017".

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της εγκυκλίου:
" υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 5046/2023 (Α΄ 137), η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α' 141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του ως άνω διατάγματος λήγει την 31η.3.2024. Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική και ότι η μη συμμόρφωση των σταθμών προς το σύνολο των διατάξεων του π.δ. 99/2017 συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφαλής λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί υποχρέωση και ευθύνη όλων μας και δεδομένου ότι η συνέχεια της λειτουργίας τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κυρίως προς όφελος των φιλοξενούμενων παιδιών είναι ζήτημα βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας, είναι επιτακτική ανάγκη να μεριμνήσετε για την άμεση ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών-εργασιών-παρεμβάσεων για την προσαρμογή των σταθμών στις διατάξεις του π.δ. 99/2017."

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Λήγει την 31η/03/2024 η προθεσμία συμμόρφωσης των δημοτικών παιδικών σταθμών με τις διατάξεις του π.δ.99/2017 περί της αδειοδότησης και ορθής λειτουργίας τους.

Διαβάστε περισσότερα