Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα της κατάργησης των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Λήγει την 31η/03/2024 η προθεσμία συμμόρφωσης των δημοτικών παιδικών σταθμών με τις διατάξεις του π.δ.99/2017 περί της αδειοδότησης και ορθής λειτουργίας τους.

Διαβάστε περισσότερα
Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Διευκρινίστικη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα
Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των αυτοδιοικητικών εκλογών βάσει του Ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

Μέχρι 30/08/2023 τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βάσει του π.δ.99/2017.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα (Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Ιουλίου)

Εκ νέου επικαιροποίηση της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων ενόψει του νέου καύσωνα.

Διαβάστε περισσότερα
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών-Ανάκληση & απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την αναστολή των προσλήψεων και την ανάκληση-απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατόπιν της προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων μετά τη λήξη των μέτρων για τη διασπορά του COVID-19

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί του τρόπου σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατόπιν λήξης των μέτρων αποφυγής για τη διασπορά του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα
Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως την 31η/12/2023

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για το διάστημα μέχρι και την 31η/12/2023.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, κατόπιν λήξης της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης.

Διαβάστε περισσότερα
Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, οδηγός για τη μεταφορά γνώσεων στο Δημόσιο τομέα, για τις περιπτώσεις αποχώρησης ή μακροχρόνιας απουσίας δημοσίων υπαλλήλων από τη θέση εργασίας τους.

Διαβάστε περισσότερα
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 5013/2023 (Α΄12) για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενημερωτική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις αλλαγές στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/2023.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που θα ισχύσουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα