Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Δημοσιεύτηκε η υπ'αρ.269/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας".

Με την παρούσα εγκύκλιο, και ειδικότερα με το Α΄ μέρος αυτής, παρέχεται ενημέρωση για τις ριζικές αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό αυτό, καθώς επίσης για τη διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών, τους πίνακες προακτέων και τη βαθμολογική ένταξή του.
Όσον αφορά στις μεταβατικές διατάξεις, καθώς και στις άμεσες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Β΄ μέρος της παρούσας.