Προσθήκη λειτουργιών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Προσθήκη λειτουργιών στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η υπ' ΑΠ:ΔΙΔΔΑ/οικ.2354  - 13/02/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου".

Η παρούσα εγκύκλιος κωδικοποιεί τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο «Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα», ώστε να μετακινεί θέσεις του φορέα του στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα χωρίς να χρειάζεται την τροποποίησή του, καθώς και τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει για να προσαρμόσει τους κλάδους και να εισάγει τις ειδικότητες στις θέσεις του Ψηφιακού Οργανογράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου (ΠΔ 85/2022).

Επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες του Α’ κύκλου κινητικότητας θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.