Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Διευκρινίστικη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Ενημερωτική Εγκύκλιος και υποδείγματα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. για λόγους νομιμότητας/κανονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση πολιτών λόγω δασικών πυρκαγιών - Οδηγίες σύνταξης σχεδίων

Επικαιροποιημένες οδηγίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για την προληπτική απομάκρυνση των πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπενθυμίζονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος κύκλου κινητικότητας έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών χρήσεως σε υπευθύνους ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που ανήκους ή χρησιμοποιούνται από ΟΤΑ

Με εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχει οδηγίες στους υπευθύνους των ενεργειακών εγκαταστάσεων των ΟΤΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση Υγειονομικού Πρωτοκόλλου λειτουργίας δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Εκδόθηκαν νέες επικαιροποιημένες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ σχετικά με τη λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Εγκύκλιος οδηγιών αναφορικά με τις άδειες και τις παροχές εργαζομένων του Δημοσίου

Εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη γονική άδεια και τις άδειες άνευ αποδοχών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Εγκύκλιος Οδηγιών κατάρτισης ταμειακού προγραμματισμού έτους 2022 & διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους Φ.Γ.Κ. για τον ταμειακό τους προγραμματισμό και τη διενέργεια συναλλαγών υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες για την υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής:Έναρξη λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. η έναρξη του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης παρουσιών για τους φορείς του προγράμματος "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" και "Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Αγωγής".

Διαβάστε περισσότερα
Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία, τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας, με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων υγιεινής στα σχολεία όλων των βαθμίδων και τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2021-2022.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα

Δημοσιεύτηκε Έγγραφο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται οδηγίες προς τους Δήμους για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του καύσωνα.

Διαβάστε περισσότερα