ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1109/οικ.19716 - 19/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ".

Σε συνέχεια της από 15/12/2022 λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, υπενθυμίζονται με την παρούσα, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών, οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος Κύκλου έτους 2022.

Υπενθυμίζεται πως ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 15η Δεκεμβρίου 2022 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων βάσει και της σχετικής ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία μας και αναρτήθηκε στον σχετικό ιστότοπο), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους φορείς προέλευσης έως και την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής
και συγκεκριμένα στους χρήστες με ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής».


ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπενθυμίζονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος κύκλου κινητικότητας έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα