Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις υπηρεασιακές μεταβολές των υπαλλήλων των ΟΤΑ και τη χορήγηση αδειών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των αυτοδιοικητικών εκλογών βάσει του Ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης έτους 2024

Μέχρι 30/08/2023 τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2024.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Σε νέες διευκρινίσεις προχώρησε το ΥΠ.ΕΣ. μέσω έκδοσης νέας εγκυκλίου σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών-Ανάκληση & απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την αναστολή των προσλήψεων και την ανάκληση-απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατόπιν της προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων μετά τη λήξη των μέτρων για τη διασπορά του COVID-19

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί του τρόπου σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, κατόπιν λήξης των μέτρων αποφυγής για τη διασπορά του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το π.δ.85/2022 περί του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου των φορέων του δημοσίου

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο και τις απαιτούμενες ενέργειες των φορέων του δημοσίου για την υλοποίησή του.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπενθυμίζονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος κύκλου κινητικότητας έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων για τη διαχείριση των αποβλήτων από πλοία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΝ. διευκρινίσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων για τη διαχείριση αποβλήτων από πλοία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε θέματα εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή φορέα του Δημοσίου τομέα

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εξέδωσε εγκύκλιο οδηγία περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων με εκμισθωτή το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., Ο.Τ.Α. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. για τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Επανέρχεται η δυνατότητα της δια περιφοράς και μέσω τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Σε ΦΕΚ τα κριτήρια ανάθεσης για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων του δημοσίου τομέα

Σε ΦΕΚ τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την υποστήριξη των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ή την άσκηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου όταν δεν υφίσταται αντίστοιχη μονάδα στους φορείς.

Διαβάστε περισσότερα
Τι περιλαμβάνεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης έργων αγροτικής οδοποιίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πλαίσιο υλοποίησης της ΑΤ05 Πρόσκλησης του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την χρηματοδότηση έργων αγροτικής οδοποιίας.

Διαβάστε περισσότερα
Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημοσιεύτηκε νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. ύστερα από τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο αναφορικά με την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα
Υποχρέωση χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ κατά την ανάθεση τεχνικών μελετών και έργων ύψους άνω των 30.000,00 ευρώ (€) και έως του ποσού των 60.000,00 ευρώ (€)

Διευκρινίσεις της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σε ερώτημα Δήμου στα πλαίσια διενέργειας των διαδικασιών που προβλέπονται από το Ν.4412/2016 για τη διεξαγωγή τεχνικών μελετών και έργων.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΣΚ 2021: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς προέλευσης και οι φορείς υποδοχής στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021.

Διαβάστε περισσότερα
Έλεγχος πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2022

Το ΥΠ.ΕΣ. με εγκύκλιό του παρέχει διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον ενδεδειγμένο τρόπο ελέγχου των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση κανονιστικού πλαισίου έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής

Με Εγκύκλιό της η Α.Α.Δ.Ε. κοινοποιεί επικαιροποιημένες αποφάσεις που ρυθμίζουν το πλάισιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής.

Διαβάστε περισσότερα
Άσκηση καθηκόντων επίβλεψης κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίζονται οι σχετικές με την άσκηση καθηκόντων επίβλεψης λεπτομέρειες κατά την κατασκευή δημοσίων έργων από Ιδιωτικό Φορέα Επίβλεψης.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ

Με Εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό φιλοξενούμενων σε ΚΔΑΠμεΑ και ΚΔΗΦ.

Διαβάστε περισσότερα