Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης

Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.:οικ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/26465/1738 - 17.03.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: "Διευκρινίσεις σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων αστικής ανάπλασης".

Σύμφωνα με την ως άνω εγκύκλιο,  έργα αστικών αναπλάσεων που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου και στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων ήπιων διαδρομών καθώς και στη βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού χώρου, δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάταξη, βάσει ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ, της οδού στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση.
Στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται ενδεικτικά επεμβάσεις όπως:
  • δημιουργία πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας
  • διαπλάτυνση υφιστάμενων πεζοδρομίων με κατάληψη τμήματος της διατομής υφιστάμενης οδού
  • εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των υλικών δαπεδόστρωσης και των κρασπέδων των πεζοδρόμιων, καθώς και του οδοστρώματος
  • οριοθέτηση και διαμόρφωση υφιστάμενων ζωνών παρόδιας στάθμευσης
  • δημιουργία και εγκατάσταση σημείων φόρτισης Η/Ο, σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων κλπ.
  • εγκατάσταση στοιχείων αστικού εξοπλισμού, όπως καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, στοιχεία πληροφόρησης κλπ.
  • εγκατάσταση οδοφωτισμού
  • προσθήκη φυτεύσεων (χαμηλού πρασίνου ή δεντροστοιχιών)
  • εργασίες και επεμβάσεις για την προσβάσιμη μετακίνηση στον χώρο των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, όπως τοποθέτηση οδηγού τυφλών και ραμπών, χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων κλπ.
Επιπλέον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση για τα έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου όπως δαπεδοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμός, σκίαστρα, καθιστικά, υδάτινες επιφάνειες – σιντριβάνια, φυτεύσεις, παιδικές χαρές κλπ.