Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων

Δημοσιεύτηκε η υπ' Α.Π.: 25837/19-4-2022 Εγκύκλιος 273 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων".

Σε συνέχεια του άρθρου 52 του ν. 4735/2020 (Α΄197), ο νομοθέτης με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022 (Α΄63) παρεμβαίνει πιο στοχευμένα, προκειμένου να ρυθμίσει με διακριτό τρόπο τη νομική υποστήριξη των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης από εκείνη που προβλέπεται για τους υπαλλήλους των φορέων του δημοσίου τομέα. Η παρέμβαση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς έρχεται να αποκαταστήσει τη διακριτή θέση των αιρετών των δήμων από το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα, εστιάζοντας στο διπλό τους ρόλο, ως διοικητικά και πολιτικά όργανα, με άμεση νομιμοποίηση από το εκλογικό σώμα.

Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 11 του ν. 4915/2022, η καταβολή των εξόδων της νομικής υποστήριξης των αιρετών μπορεί να λάβει χώρα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και κατά την προκαταρκτική διαδικασία και όχι υποχρεωτικά μετά την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την παύση της ποινικής δίωξης ή αρχειοθέτησης της υπόθεσης.

Με την προαναφερθείσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.