Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/229/οικ.8177 - 08/05/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα".

Με τις διατάξεις της προαναφερθείσας εγκυκλίου παρέχονται νέες διευκρινίσεις επί ζητημάτων που αφορούν τις άδειες του προσωπικού, βάσει του Ν.4808/2021.