ΕΣΚ 2021: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας

ΕΣΚ 2021: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 - 30.11.2021  Εγκύκλιος 3 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και τους φορείς υποδοχής στα πλαίσια υλοποίησης του Β' κύκλου κινητικότητας έτους 2021.

Στην εν λόγω εγκύκλιο στο μέρος Α' παρέχονται οδηγίες προς τους Φορείς Προέλευσης σχετικά με τον έλεγχο των προϋποθέσεων μετακίνησης, ενώ στο μέρος Β' παρέχονται οδηγίες προς τους Φορείς Υποδοχής σχετικά με τον έλεγχο των αιτήσεων που ελήφθησαν.

'Οπως ιδίως αναφέρεται ο έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων για απόσπαση ή μετάταξη, με ημερομηνία αναφοράς την 28η Νοεμβρίου 2021 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον φορέα προέλευσης έως και την
15η Δεκεμβρίου 2021.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους φορείς
προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή
μετάταξης είναι διαθέσιμες στους φορείς υποδοχής και συγκεκριμένα στους χρήστες με
ρόλο «Υπηρεσία Κινητικότητας Φορέα Υποδοχής».

Επιπλέον, αναφέρεται ότι με το νέο έτος θα εκκινήσει ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας έτους 2022. Ειδικά, η ολοκλήρωση του εν λόγω Β΄ κύκλου πραγματοποιείται με την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης ή την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των σχετικών αποφάσεων μετάταξης έως τέλος Φεβρουαρίου. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις δημοσιευτέες πράξεις μετάταξης, το ΦΕΚ θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί έως τέλος Φεβρουαρίου και όχι να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης, καθώς δεν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από τις σχετικές προαναφερόμενες διατάξεις.


ΕΣΚ 2021: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς προέλευσης και οι φορείς υποδοχής στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2021.

Διαβάστε περισσότερα