Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ: Διευκρινίσεις για την καταγραφή του προσωπικού

Παιδικοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ: Διευκρινίσεις για την καταγραφή του προσωπικού

Αναρτήθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. διευκρινίσεις σχετικά με την καταγραφή του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ.

Παρατίθεται η ενημέρωση ως ακολούθως:
' Όπως είδατε, η καταγραφή του προσωπικού για την τρέχουσα περίοδο έχει ελαφρά διαφοροποιηθεί - επικαιροποιηθεί.
Συγκεκριμένα: το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών, διαχωρίστηκε στο προσωπικό του βρεφικού τμήματος, και σε αυτό του νηπιακού, προκειμένου να γίνεται ορθότερα και ευκολότερα ο έλεγχός του. Εννοείται πως τα άτομα του εκπαιδευτικού προσωπικού του βρεφικού τμήματος, δεν μπορούν να εμφανίζονται και στο νηπιακό τμήμα, και αντίστροφα. Εξαιρούνται βέβαια τα άτομα που εκ του ΦΕΚ είναι κοινά και εξυπηρετούν και τις δύο κατηγορίες (βρεφικό και νηπιακό τμήμα): διευθύντρια, παιδίατρος, καθαρίστρια, μαγείρισσα (εάν παρέχεται σίτιση), και οδηγός (εάν υπάρχει μετακίνηση).
Όσον αφορά στα ΚΔΑΠ, η μείωση των ειδικοτήτων των εργαζομένων, συνάδει με το πνεύμα της νέας Υπουργικής απόφασης (Γ.Π.Δ11 οικ./31252, ΦΕΚ 2332 Β’, 2/6/2021), σύμφωνα με την οποία δίνεται βαρύτητα στις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Οι ειδικότητες δηλαδή, ουσιαστικά αφορούν στις δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται τα αντίστοιχα άτομα, και όχι στα πτυχία τους. Μπορεί, για παράδειγμα, ένας δάσκαλος να έχει εξειδικευτεί στο Θεατρικό παιχνίδι, θα καταγραφεί ως ειδικότητα-δραστηριότητα «Θεάτρου». Αντίστοιχα, ειδικότητες όπως νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές κ.λπ. οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη, καταχωρούνται ως «Παιδαγωγοί».
Οι ειδικότητες – δραστηριότητες που έχουν προεπιλεγεί, προέκυψαν από όλες τις προηγούμενες καταχωρήσεις σας, συγκεντρωμένες, απλουστευμένες και γενικευμένες, προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα και πιο ομογενοποιημένα η καταγραφή από εσάς και ο έλεγχος από εμάς. Εάν κάποια ειδικότητα – δραστηριότητα, δε μπορεί να ενταχθεί στις υπάρχουσες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκάστοτε χειριστή σας, προκειμένου – εάν κριθεί απαραίτητο – να την προσθέσουμε.
Επίσης, όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα θεσμικά πλαίσια, κάθε δομή διαθέτει ένα μόνο Διευθυντή.'