Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409 - 31.05.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος".
Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Σε νέες διευκρινίσεις προχώρησε το ΥΠ.ΕΣ. μέσω έκδοσης νέας εγκυκλίου σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα