Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. περί της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών

Σε νέες διευκρινίσεις προχώρησε το ΥΠ.ΕΣ. μέσω έκδοσης νέας εγκυκλίου σχετικά με την αναστολή των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα
Επιβολή των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης σε αιρετούς εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης βάσει του Ν.3852/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Λογιστική αποτύπωση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Το ΥΠ.ΕΣ. με εγκύκλιό του παρέχει οδηγίες προς τους ΟΤΑ για την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων που απορρέουν από την εκτέλεση των δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης".

Διαβάστε περισσότερα
Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, επιχορήγηση των Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. για τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Επανέρχεται η δυνατότητα της δια περιφοράς και μέσω τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους για το β' τρίμηνο του 2022, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 15η Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δημοτολογικών εγγραφών και ληξιαρχικών πράξεων μέσω νέου πληροφοριακού συστήματος

Δημιουργία νέας λειτουργικότητας αυτεπάγγελτης αναζήτησης δημοτολογικών στοιχείων και ληξιαρχικών πράξεων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών».

Διαβάστε περισσότερα
Ετοιμότητα μηχανισμών και υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών, για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας

Επιστολή του Αναπληρωτή ΥΠ.ΕΣ. προς τους Ο.Τ.Α. περί ετοιμότητας για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα κατά τις προσεχείς ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες για την υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γ΄ τριμήνου του 2021.

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα σφάλματα που εντοπίζονται στην υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του Ν.4714/2020 για το γ' τρίμηνο του 2021 και ζητείται ο επανέλεγχός τους.

Διαβάστε περισσότερα
Η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την καταγραφή στοιχείων υποχρεωτικότητας εμβολιασμού του προσωπικού των ΟΤΑ στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα