Η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/178/οικ.16663 - 26.08.2021 Εγκύκλιος 58 του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και την καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι ως Υπόχρεο σε εμβολιασμό καταχωρείται το σύνολο του προσωπικού του φορέα, για το οποίο προβλέπεται εκ του νόμου η σχετική υποχρέωση, ανεξαρτήτως εάν η Υπηρεσία έχει ήδη στη διάθεσή της στοιχεία για τον εμβολιασμό ή τη νόσηση κάποιων από τους υπαλλήλους.

Στοιχεία σχετικά με την υποχρέωση εμβολιασμού για κάθε υπάλληλο εμφανίζονται και στην καρτέλα «Ταυτότητα» του κάθε υπαλλήλου στο σημείο «Μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19». Εκεί εμφανίζεται η κατάσταση κάθε υπαλλήλου αναφορικά με την υποχρέωση εμβολιασμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί, καθώς και ο φορέας που έχει κάνει την καταχώριση.

Αναλυτικά με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα για:
  1. Ορισμό υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού
  2. Μαζική εισαγωγή όλων των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού ως υπόχρεων για εμβολιασμό
  3. Εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων υπαλλήλων
  4. Διαγραφή υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού
  5. Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού
  6. Απαλλαγή υπαλλήλων από την υποχρέωση εμβολιασμού με απόφαση της Επιτροπής
  7. Υπόχρεο σε εμβολιασμό με απόφαση Επιτροπής
  8. Αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους υπαλλήλους
  9. Εξαγωγή καταλόγου υπαλλήλων υπόχρεων σε εμβολιασμό

Η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η 58η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την καταγραφή στοιχείων υποχρεωτικότητας εμβολιασμού του προσωπικού των ΟΤΑ στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα