Η 62η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 62η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ. 18664 - 30.09.2021 Εγκύκλιος 62 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν  έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00, κατ' εφαρμογή της υπ'  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58531/24-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4441) ΚΥΑ.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο διενέργειας των προβλεπόμενων διαγνωστικών ελέγχων για COVID-19 μέσω της εφαρμογής του του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά τα λοιπά:
  • προβλέπεται εκ νέου η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινή Υπουργική Απόφαση μία (1) φορά την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη. Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ παρέχονται οδηγίες στην 60η και 61η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.
  • εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 26.9.2021.
  • όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.
  • διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος εγκυρότητας των βεβαιώσεων που εκδίδονται από την πλατφόρμα gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.4820/2021 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου https://covidfree.gov.gr/ , θα πρέπει να διενεργείται εντός 48 ωρών από την διενέργεια του ελέγχου, σε περίπτωση διενέργειας rapid test, και εντός 72 ωρών, σε περίπτωση διενέργειας PCR test.
  • επισημαίνεται ότι τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί στην μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) (σχετική η 55η εγκύκλιος), με τους τίτλους:  1. Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19. 2. Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19. 3. Αριθμός υπαλλήλων στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας και δήλωσης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19, θα πρέπει να συμπληρώνονται πλέον σε σχέση με τα στοιχεία που προκύπτουν από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου δυνάμει της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9- 2021 (Β’ 4207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ως εκ τούτου στο τρίτο πεδίο θα πρέπει να συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων στους οποίους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου.