Η 69η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Η 69η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660 - 22.12.2021 Εγκύκλιος 69 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, κατ΄εφαρμογή της υπ' αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5973) ΚΥΑ.

Βάσει των ανωτέρω:
-  εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια,  ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό έναντι αντιτίμου. Για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου ισχύουν οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με την 66η και 67η εγκύκλιο.
-  όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του Δημοσίου, εξακολουθεί να ισχύει το ίδιο ποσοστό τηλεργασίας που είχε προσδιοριστεί βάσει του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας έως τις 20.12.2021.
-  εξακολουθεί να ισχύει το μέτρο της σταδιακής προσέλευσης των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την 67η εγκύκλιο.
-  για τη συμπλήρωση της εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) ισχύουν τα αναφερόμενα στις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους.

Περαιτέρω, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού και του πιστοποιητικού νόσησης.