Εγκύκλιος ερωτοαπαντήσεων του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο

Εγκύκλιος ερωτοαπαντήσεων του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.127 - 03.01.2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου".

Με την παρούσα εγκύκλιο και σε συνέχεια της έκδοσης του ΠΔ 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α΄) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» τίθενται σχετικές ερωτοαπαντήσεις που διευκρινίζουν τον τρόπο που επηρεάζει τους οργανισμούς/κανονισμούς λειτουργίας των φορέων το ως άνω θέμα.