Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα της κατάργησης των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Καταβολή προπληρωμής μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου έτους 2024 και δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων

Διευκρινίστικη εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τη μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου του προσωπικού των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα
Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. Φορέα Γενικής Κυβέρνησης

Ενημερωτική Εγκύκλιος και υποδείγματα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περί της έκθεσης διαφωνίας από τον Π.Ο.Υ. για λόγους νομιμότητας/κανονικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Υπηρεσιακές μεταβολές και χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών– Χορήγηση αδειών για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις υπηρεασιακές μεταβολές των υπαλλήλων των ΟΤΑ και τη χορήγηση αδειών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βάσει του π.δ.99/2017.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλήλων και ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις ημέρες του καύσωνα (Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Ιουλίου)

Εκ νέου επικαιροποίηση της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. για την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων ενόψει του νέου καύσωνα.

Διαβάστε περισσότερα
Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών-Ανάκληση & απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την αναστολή των προσλήψεων και την ανάκληση-απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών κατόπιν της προκηρύξεως των βουλευτικών εκλογών.

Διαβάστε περισσότερα
Εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως την 31η/12/2023

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την εκλογή προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας άνω των 300 κατοίκων για το διάστημα μέχρι και την 31η/12/2023.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, κατόπιν λήξης της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης.

Διαβάστε περισσότερα
Η 82η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με τα μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19

Από 1.1.2023 παύει να ισχύει η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού και το προσωπικό επανέρχεται στην εργασία του.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση επί των κωλυμάτων εκλογιμότητας για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις σχετικά με τις κρίσιμες ημερομηνίες που συνδέονται με τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα που θα ισχύσουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινιστική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με το π.δ.85/2022 περί του νέου προσοντολογίου-κλαδολογίου των φορέων του δημοσίου

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίσεις αναφορικά με το νέο προσοντολόγιο-κλαδολόγιο και τις απαιτούμενες ενέργειες των φορέων του δημοσίου για την υλοποίησή του.

Διαβάστε περισσότερα
Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ.β της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3986/2011

Από την 25η/11/2022 καταργείται η ειδική εισφορά που υπολογιζόταν σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
ΕΣΚ: Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ

Σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. υπενθυμίζονται οι βασικές οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής προκειμένου να υλοποιηθούν τα επόμενα στάδια του παρόντος κύκλου κινητικότητας έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων για τη διαχείριση των αποβλήτων από πλοία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΝ. διευκρινίσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων για τη διαχείριση αποβλήτων από πλοία με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα