Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.5036/2023 περί ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους

Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 του Ν.5036/2023 περί ρύθμισης οφειλών προς τους δήμους

Δημοσιεύτηκε η υπ'  Α.Π.: 47963 - 31/05/2023 Εγκύκλιος 683 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων του άρθρου 90 “Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 - Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020” του ν. 5036/2023".

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ενιαία και ορθή εφαρμογή που άπτονται στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις (παρ. 1-6 του άρθρου 90) καθώς και την  αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020.