Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ.πρωτ.: 41109 - 09/05/2023 Εγκύκλιος 577 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Τρόπος συνεδρίασης διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. - αναλογική εφαρμογή διατάξεων άρθρου 11 ν. 5043/2023".

Λόγω των θεσμικών αλλαγών που επήλθαν και επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο συνεδρίασης των δημοτικών και διοικητικών συμβουλίων συγκεκριμένων κατηγοριών νομικών προσώπων των ΟΤΑ, το Υπουργείο Εσωτερικών με την παρούσα εγκύκλιο παρέχει νέες διευκρινίσεις.