Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθ.Πρωτ.: οικ.102775 - 28/11/2023 Εγκύκλιος 1271 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους".

Με την προαναφερθείσα εγκύκλιο παρέχεται πλήρης ενημέρωση από το ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν προς ολοκλήρωση της κατάργησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ και της πλήρους ένταξής τους στο δήμο, όσον αφορά θέματα προσωπικού.


Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα