Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Διευκρινίσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης/ λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων

Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τα βήματα της κατάργησης των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Διαβάστε περισσότερα
Κατάργηση νοµικών προσώπων των ΟΤΑ α΄ βαθµού και µεταφορά οργανικών µονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήµους

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κατάργηση των νομικών προσώπων και τη μεταφορά του προσωπικού τους στους οικείους δήμους.

Διαβάστε περισσότερα
Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση των επικεφαλής των συνδυασμών αναφορικά με τους οφειλέτες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄138) ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. αναφορικά με τις εκλογικές δαπάνες των αυτοδιοικητικών εκλογών βάσει του Ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημερωτική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για την αδειοδότηση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βάσει του π.δ.99/2017.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης σχετικά με τον καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Σε ΦΕΚ η έγκριση πυροσβεστικής διάταξης για τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για τη λήξη του θεσμού της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. τα βασικά βήματα μετάβασης στην αυτοδύναμη άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, κατόπιν λήξης της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης.

Διαβάστε περισσότερα
Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022

Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, παρέχονται οδηγίες πό το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερα
Διατροφή παιδιών στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Επικαιροποιημένη εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, με συστάσεις για τη διατροφή των παιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Διαβάστε περισσότερα
Τι ισχύει από 09/07 για τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα για τα Δημοτικά Συμβούλια

Έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία που οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκαν οι εγκρίσεις της επιτροπής της ΠΥΣ για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Διαβάστε περισσότερα
Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με τα έργα και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα
Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την απόκριση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και κοινοποίηση εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2022

Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την υποχρέωση υποβολής αναλυτικής κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ενημέρωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων.

Διαβάστε περισσότερα