Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022

Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.Πρωτ.Οικ:173016 ΕΞ 2022-25.1.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: «Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022».

Ειδικότερα,  ενόψει της λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και της έναρξης του νέου, παρέχονται οδηγίες για τις ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου οικονομικού έτους.

Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022

Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, παρέχονται οδηγίες πό το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερα