Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Υπεγράφη η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται εν γένει στο Δημόσιο τομέα

Σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανακοίνωση για την υπογραφή ΣΣΕ των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα
Ανατροπές – αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού έτους 2022

Ενόψει λήξης του τρέχοντος οικονομικού έτους και έναρξης του νέου, παρέχονται οδηγίες πό το Υπουργείο Οικονομικών για τις ανατροπές ανάληψης υποχρεώσεων καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου έτους.

Διαβάστε περισσότερα
Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με τα ασυμβίβαστα καθήκοντα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα
Τι ισχύει από 09/07 για τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα για τα Δημοτικά Συμβούλια

Έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία που οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικό έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. για τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ

Επανέρχεται η δυνατότητα της δια περιφοράς και μέσω τηλεδιάσκεψης τακτικής συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β΄ τρίμηνο του 2022

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους για το β' τρίμηνο του 2022, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και την 15η Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών - Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με τα έργα και τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Περιστασιακή μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την Παρασκευή 25.02.2022

Διαβάστε περισσότερα
Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ σχετικά με την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ενημερωτικό Έγγραφο απέστειλε το ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ της χώρας για την εφαρμογή της τρίμηνης παράτασης των ενεργών συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Με νέα ανακοίνωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει για τη μετάθεση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει διευκρινίσεις για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες για την υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Εντοπισμός σφαλμάτων στις αναλυτικές καταστάσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων γ΄ τριμήνου του 2021.

Δημοσιεύτηκε έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τα σφάλματα που εντοπίζονται στην υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του άρθρου 107 του Ν.4714/2020 για το γ' τρίμηνο του 2021 και ζητείται ο επανέλεγχός τους.

Διαβάστε περισσότερα