Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.: 44994 ΕΞ 2021 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: " Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G-Cloud) για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00 ".

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση και σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 08.12.2021 εγγράφου περί διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Τετάρτη 15.12.2021 και ώρα 00:00:01 πμ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάπτωσή του στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας την Τρίτη 21.12.2021 και ώρα 8.00 πμ, σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες μετατίθεται για την Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00. Η εν λόγω μετάθεση, της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του υποσυστήματος στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud), σε συνέχεια απρόβλεπτων τεχνικών προβλημάτων κατά την εκτέλεση της διαδικασίας μεταφοράς του συστήματος που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις όσον αφορά τις σχετικές προγραμματισμένες εργασίες μετάπτωσης.

Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Με νέα ανακοίνωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει για τη μετάθεση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα