Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Απόκριση και λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την απόκριση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και κοινοποίηση εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης χρηστών.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ

Περιστασιακή μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα υποσυστήματα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι και την Παρασκευή 25.02.2022

Διαβάστε περισσότερα
Μετάπτωση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint σε Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (GCloud)

Ενημέρωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του υποσυστήματος Promitheus ESPDint του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (GCloud).

Διαβάστε περισσότερα
Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες για την Πέμπτη 23.12.2021

Με νέα ανακοίνωση το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει για τη μετάθεση της ημερομηνίας επαναλειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα