Υπεγράφη η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται εν γένει στο Δημόσιο τομέα

Υπεγράφη η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται εν γένει στο Δημόσιο τομέα

Σε Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανακοινώθηκε  η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) για  τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Ι.Δ., όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Α του ν.3429/2005.

Υπεγράφη η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους εργασίας των δημοσιογράφων που απασχολούνται εν γένει στο Δημόσιο τομέα

Σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ανακοίνωση για την υπογραφή ΣΣΕ των δημοσιογράφων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα.

Διαβάστε περισσότερα