Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα

Δημοσιεύτηκε το υπ' Α.Π.:Δ13οικ./105370/20-12-2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο παρέχονται κατευθύνσεις προς τους Δήμους της χώρας για την προστασία των αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα.

Ιδίως, οι Δήμοι παρακαλούνται να ορίσουν κλειστά θερμαινόμενα κτίρια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για προσωρινή φιλοξενία αστέγων και προσβάσιμα σε 24ωρη βάση (ή τουλάχιστον σε 12ωρη βάση κατά τις βραδινές ώρες από 20:00 μ.μ. έως 08:00 π.μ.) κατά τις ημέρες με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την τήρηση των ακόλουθων μέτρων προστασίας και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού:
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας κατά την είσοδο και παραμονή στο χώρο.
2. Διάθεση μασκών και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
3. Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και χαρτομάντηλων σε κάθε νιπτήρα και ποδοκίνητων κλειστών κάδων απορριμμάτων.
4. Τήρηση αποστάσεων 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.
5. Τακτικός εξαερισμός του χώρου και απολύμανση επιφανειών
6. Θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
7. Προφορική ενημέρωση και έγγραφη ανάρτηση σε εμφανές σημείο των κανόνων λειτουργίας του χώρου.
Επίσης συστήνεται να εξεταστεί η δυνατότητα διεξαγωγής rapid tests πριν την είσοδο και κατά την διάρκεια παραμονής των φιλοξενούμενων στους οριζόμενους χώρους.