Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 88596 - 29.11.2021 Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο παρέχονται οδηγίες για το περιεχόμενο και τη συμπλήρωση αρχείου υποβολής των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Ο επικυρωμένος προϋπολογισμός έτους 2022 θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στη διαδικτυακή εφαρμογή «Εισαγωγή και Αναζήτηση Στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας» στο σύνδεσμο (http://komvos.ypes.gr/stats), μέσω του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_99-2022».

Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες για την υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα