Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. αναλυτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου μετά την ολοκλήρωση μετακίνησης υπαλλήλου στο πλαίσιο του ΕΣΚ.

Διαβάστε περισσότερα
Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, οδηγίες για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και οι απαραίτητες ενέργειες των φορέων.

Διαβάστε περισσότερα
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων

Ενημέρωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για δήλωση στοιχείων ωφελούμενων των προγραμμάτων "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" καθώς και "Οικονομικής Στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής αγωγής" περιόδου 2021-2022.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Σε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. παρέχονται οδηγίες για την υποβολή των επικυρωμένων προϋπολογισμών έτους 2022 των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Διαβάστε περισσότερα
Διευκρινίσεις ΥΠ.ΕΣ. για τις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. και προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας

Το ΥΠ.ΕΣ. δημοσίευσε έγγραφο σχετικά με τις αλλαγές στις διατάξεις του Ε.Σ.Κ. παρέχοντας και αναλυτικές προθεσμίες για τον τρέχοντα κύκλο κινητικότητας.

Διαβάστε περισσότερα