Ολοκλήρωση ενεργειών Α' κύκλου κινητικότητας 2021

Ολοκλήρωση ενεργειών Α' κύκλου κινητικότητας 2021

Ανακοινώθηκε στο ΑΠΟΓΡΑΦΗ - Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η ολοκλήρωση των ενεργειών του Α' κύκλου κινητικότητας 2021.

Ειδικότερα αναφέρεται: 
' Υπενθυμίζεται ότι βάσει των σχετικών ισχυουσών διατάξεων και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη σχετική εγκύκλιο ( σελ.10 αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30.6.2021, ΑΔΑ: 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ), χθες 15.9.2021, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του Α΄ κύκλου Κινητικότητας 2021. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 15.9.2021 οι φορείς υποδοχής έπρεπε να έχουν εκδώσει τις αποφάσεις απόσπασης . Προκειμένου για τις αποφάσεις μετάταξης, αυτές είτε θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί μέχρι και τις 15.9.2021 ή  να έχουν αντιστοίχως λάβει κατ΄ ελάχιστον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης το αργότερο μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, οι φορείς καλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου μας.'