Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αρ. Πρωτ.: 26330 - 20.04.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Εορτασμός των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού".

Παρατίθεται ως κατωτέρω σχετικό απόσπασμα:
"Σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 4 παράγρ. 1 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/8.4.1999) καθιερώθηκε η 9η Μαΐου, ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 κατά του ναζισμού και του φασισμού, για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του αγώνα του Ελληνικού Λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής.
Κατά το φετινό εορτασμό, την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, το σχετικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:
α) Γενικό σημαιοστολισμό σε ολόκληρη τη Χώρα από την όγδοη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου, την ημέρα της εορτής.
β) Τέλεση δοξολογίας και κατάθεση στεφάνων στις έδρες των Περιφερειών & Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και εκφώνηση ομιλίας, στο χώρο κατάθεσης στεφάνων
γ) Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, από τη δύση του ηλίου της 9ης Μαΐου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού και την διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων. Επισημαίνεται ότι, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας."