Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Χορήγηση καταστάσεων οφειλετών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στους επικεφαλής των οικείων συνδυασμών

Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την ενημέρωση των επικεφαλής των συνδυασμών αναφορικά με τους οφειλέτες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3870/2010.

Διαβάστε περισσότερα
Τι ισχύει από 09/07 για τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα για τα Δημοτικά Συμβούλια

Έγγραφο από το ΥΠ.ΕΣ. με τη διαδικασία που οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης, με επείγοντα θέματα, πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων

Δημοσιεύτηκαν οι εγκρίσεις της επιτροπής της ΠΥΣ για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών για το σχολικό έτος 2022-2023.

Διαβάστε περισσότερα
Ενημέρωση για την υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων των ΟΤΑ για το α΄ τρίμηνο του 2022

Ενημέρωση του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την υποχρέωση υποβολής αναλυτικής κατάσταση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το α΄ τρίμηνο του 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων των Δήμων, των Περιφερειών και των λοιπών Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας ζητάει το ΥΠ.ΕΣ. με σχετικό του έγγραφο.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Εξαιτίας της μη λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022, μέχρι 04/02.

Διαβάστε περισσότερα
Δημοσιεύτηκε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Παρατάθηκε μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2022, η υποχρεωτική υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Διαβάστε περισσότερα
Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ σχετικά με την τρίμηνη παράταση των συμβάσεων που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ενημερωτικό Έγγραφο απέστειλε το ΥΠ.ΕΣ. προς τους ΟΤΑ της χώρας για την εφαρμογή της τρίμηνης παράτασης των ενεργών συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022 - Ηλεκτρονική εφαρμογή stoxothesia

Με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ανακοινώνεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αποφάσεων ετήσιας στοχοθεσίας και την καταχώριση των στόχων των δημοσίων οργανώσεων.

Διαβάστε περισσότερα