Νέα παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Νέα παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Δημοσιεύτηκε η υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 4665 - 27.01.2022 Εγκύκλιος  του ΥΠ.ΕΣ., με τίτλο:
" ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 4-2-2022 για την υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021".

Όπως επισημαίνεται ' λόγω της μη λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας την τρέχουσα εβδομάδα, η προθεσμία για την υποβολή των εν θέματι αιτημάτων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς παρατείνεται έως την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 (αντί της 31/1/22 που αναφέρεται στο β. σχετικό έγγραφό μας.). Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος του ΥΠΕΣ δεν θα είναι διαθέσιμος για ανάρτηση σε αυτόν του σχετικού πίνακα και τυχόν αιτήματα που υποβληθούν στην υπηρεσία μας, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη.'


Νέα παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Εξαιτίας της μη λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022, μέχρι 04/02.

Διαβάστε περισσότερα