Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι έχουν προθεσμία μέχρι την 30η/06/2022 για να υποβάλουν Σ.Φ.Η.Ο..

Διαβάστε περισσότερα
Νέα παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Εξαιτίας της μη λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου λόγω των εκτάκτων καιρικών συνθηκών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022, μέχρι 04/02.

Διαβάστε περισσότερα