Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ.Πρωτ.: 51534 - 03.08.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς".

Σε συνέχεια της θέσπισης του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία και τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς με τις διατάξεις του Ν.4830/2021 και προκειμένου να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καλούνται οι Δήμοι να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. συμπληρωμένο πίνακα σε μορφή excel  με τα ζητηθέντα στοιχεία, μέχρι και την Παρασκευή 02/09/2022.