Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022 - Ηλεκτρονική εφαρμογή stoxothesia

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022 - Ηλεκτρονική εφαρμογή stoxothesia

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469 - 27.10.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: " Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022. Ηλεκτρονική Εφαρμογή: www.stoxothesia.gov.gr".

Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο, δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή  η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.stoxothesia.gov.gr,  με την οποία:
α) δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης των επιμέρους στοιχείων των δημοσιευμένων αποφάσεων στοχοθεσίας κάθε φορέα με τους στρατηγικούς στόχους, τους επιχειρησιακούς στόχους, τις δράσεις, τις ενέργειες καθώς και των σχετικών δεικτών μέτρησης του φορέα.
β) προωθείται η οριζόντια διάδοση της απαραίτητης πληροφορίας και ενημέρωσης, για τη διαδικασία καθορισμού της στοχοθεσίας και των δεικτών μέτρησης, προκειμένου να επιτευχθεί η διάχυση του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων στο σύνολο του δημοσίου τομέα.

Υποστηρικτικό υλικό και σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στον προαναφερθέν διαδικτυακό τόπο.

Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2022 - Ηλεκτρονική εφαρμογή stoxothesia

Με έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ανακοινώνεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αποφάσεων ετήσιας στοχοθεσίας και την καταχώριση των στόχων των δημοσίων οργανώσεων.

Διαβάστε περισσότερα