Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ' Αριθ. Πρωτ.: 586 - 03.01.2022  Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021".

Με το εν λόγω έγγραφο και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) «Μηχανισμός Αποτροπής Συσσώρευσης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ», υπενθυμίζεται στους ΟΤΑ η υποχρέωση υποβολής αναλυτικής κατάστασης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2021, στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω του αρχείου «ARREARS202112_», το αργότερο μέχρι την 15η .01.2022.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του πίνακα.

Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ΄ τρίμηνο του 2021

Μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2022, η υποχρεωτική υποβολή των αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους για το δ΄ τρίμηνο του 2021.

Διαβάστε περισσότερα