Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων

Ανακοινώθηκε από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενημέρωση προς τους φορείς / δομές των προγραμμάτων "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" καθώς και "Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής αγωγής" περιόδου 2021-2022, σχετικά με δήλωση στοιχείων των ωφελούμενων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα από την ενημέρωση: ' Οι φορείς/δομές των ανωτέρω προγραμμάτων θα πρέπει να ενημερώσουν όλα τα ωφελούμενα άτομα, ότι οφείλουν να εισέλθουν στην «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (με τους κωδικούς τους taxisnet). Στην αρχή της σελίδας όπου εμφανίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο νέο πεδίο που έχει προστεθεί (δεξιά): «δήλωση κινητού-e mail», τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του e-mail τους. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 26/1/2022, προκειμένου οι ωφελούμενοι να μπορούν να λαμβάνουν οποιοδήποτε ενημερωτικό μήνυμα κρίνεται σκόπιμο (μέσω sms ή e-mail) (π.χ. επιβεβαίωση απουσιών).'

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Δήλωση στοιχείων ωφελούμενων

Ενημέρωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. για δήλωση στοιχείων ωφελούμενων των προγραμμάτων "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" καθώς και "Οικονομικής Στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής αγωγής" περιόδου 2021-2022.

Διαβάστε περισσότερα