Σ.Φ.Η.Ο.: Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας εκπόνησης

Σ.Φ.Η.Ο.: Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας εκπόνησης

Δημοσιεύτηκε το υπ' ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/68688/2550 - 04.07.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με τίτλο: "Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)".

Παρατίθεται ως κατωτέρω απόσπασμα του εγγράφου:
" Με το παρόν παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους ότι, λόγω ειδικών συνθηκών και ιδιαίτερα του αυξημένου φόρτου εργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και τα προβλήματα λόγω της έξαρσης της επιδημίας του κορωνοϊού, δόθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους των παρ.1 και 2 του άρθρου 17 του ν.4710/2020 έως την 1.8.2022. Παρακαλούνται οι ΟΤΑ α’ βαθμού να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες ώστε να υποβληθούν εμπρόθεσμα."