Σημαντικά Νέα

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναζήτηση blog
 
Επιστροφή στο blog
Παράταση ισχύος της υπ'αρ.33/2006 Π.Υ.Σ. μέχρι και την 30η Ιουνίου 2023

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 30η Ιουνίου 2023, η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. περί αναστολής των διορισμών και προσλήψεων του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων και ιατροφαρμακευτικού υλικού

Μέχρι την 31η/03/2023 οι ΟΤΑ δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατείνεται το πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Μέχρι την 30η Νοεμβρίου είναι δυνατή η επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Διαβάστε περισσότερα
«Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Ενημερωτική εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τις παρατάσεις σε θέματα αδειοδότησης των ήδη λειτουργούντων παιδικών σταθμών

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού 2023

Παρατείνεται μέχρι και την 15η/09/2022 και ώρα 12.00 η προθεσμία υποβολής αιτήματος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2023.

Διαβάστε περισσότερα
Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση προθεσμιών

Μέχρι την 31η.07.2023 παρατείνεται η προθεσμία για τη διάθεση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης για τα κτίρια των παιδικών σταθμών.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατείνεται μέχρι αύριο η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023

Παρατείνεται η υποβολή αιτήματος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 μέχρι και την Τετάρτη 13/7/2022 στις 12.00.

Διαβάστε περισσότερα
Παρατείνεται η δυνατότητα δωρεών ιατρικού εξοπλισμού, ιατροφαρμακευτικού υλικού και οικίσκων διεξαγωγής εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19

Παρατείνεται έως την 30ή.6.2022. η δυνατότητα των ΟΤΑ για δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης COVID-19 και ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα παράταση στη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά & πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για κάλυψη άλλων αναγκών

Μέχρι την 30η.06.2022 οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά και πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, κατά την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Σε εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ενημέρωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων.

Διαβάστε περισσότερα
Μέχρι την 30η/6 η δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Παρατείνεται έως τις 30.6.2022 η δυνατότητα ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων - για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης - με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Διαβάστε περισσότερα
Δημοσιεύτηκε έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. για την παράταση του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022

Παρατάθηκε μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 η υποβολή αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση καταγραφής των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς του Δημοσίου τομέα

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρατάθηκε η προθεσμία ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων προσβασιμότητας των κτιρίων που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων

Ενημερωτική Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων.

Διαβάστε περισσότερα
Νέα τρίμηνη παράταση των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19

Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4876/2021, παρέχεται εκ νέου δυνατότητα τρίμηνης παράτασης των ΙΔΟΧ συμβάσεων που συνήφθησαν στα πλαίσια της αντιμετώπισης του COVID-19.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση δυνατότητας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση έως 31/03

Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4876/2021, παρατείνεται η δυνατότητα των ΟΤΑ να προβαίνουν σε ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων έτους 2021 (χρήση 2020), έως και την 16η Φεβρουαρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα
Αξιολόγηση Προσωπικού ΟΤΑ 2020: Παράταση προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας & οριστικής υποβολής έκθεσης αξιολόγησης

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας καταχώρησης βαθμολογίας και οριστικής υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για το έτος 2020.

Διαβάστε περισσότερα