Παιδικοί Σταθμοί - ΕΕΤΑΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και αποτελεσμάτων

Παιδικοί Σταθμοί - ΕΕΤΑΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων, ενστάσεων και αποτελεσμάτων

Σε ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ, ενημερώνει για την παράταση υποβολής των αιτήσεων, ενστάσεων και αποτελεσμάτων του προγράμματος δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024.

Παρατίθεται ως κατωτέρω, απόσπασμα της ανακοίνωσης:
"Αποφασίστηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων και τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως και τα οριστικά αποτελέσματα, για το Πρόγραμμα της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023–2024.
Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή κάλυψη των ενδιαφερόμενων αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ, παράταση πέντε (05) ημερών στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δύο (02) ημερών στην ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής των Ενδιαφερόμενων, ορίζεται η 16η/7/2023 και ώρα 23:59.
Ακολούθως, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαγωνιστικής διαδικασίας της από 19/6/2023, με αρ. πρωτ. 12158, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ προς τους εν δυνάμει ωφελούμενους, διαμορφώνεται ως εξής: 

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων - Αποτελέσματα
Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων - Αποτελέσματα Ημερομηνίες
Υποβολή Αιτήσεων 20/06-16/7/2023
Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων 19/7/2023
Υποβολή Ενστάσεων 20-24/7/2023
Οριστικοί Πίνκαες Αποτελεσμάτων 28/7/2022"