Παράταση της υπ' αρ.33/2006 ΠΥΣ μέχρι 31/12/2022

Παράταση της υπ' αρ.33/2006 ΠΥΣ μέχρι 31/12/2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α' 254), η υπ' αρ. 56 της 21-12-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, αναφορικά με την αναστολή  διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, με την οποία,  παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η ισχύς της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή ισχύει κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 52/2020 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.