Παράταση προθεσμίας υποβολής εντύπων Ε4 και Ε11

Παράταση προθεσμίας υποβολής εντύπων Ε4 και Ε11

Ανακοινώθηκε στο ΕΡΓΑΝΗ, η παράταση του χρόνου υποβολής των εντύπων Ε4 και Ε11.
Παρατίθεται ως κατωτέρω το εν λόγω απόσπασμα:

"Λόγω του μεγάλου όγκου εργασιών που εξυπηρετούνται από τα λογιστικά γραφεία της χώρας αυτό το διάστημα  και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις των εργοδοτών  στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, δίδεται παράταση υποβολής του εντύπου Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ καθώς και του εντύπου Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,  έως και τη Δευτέρα 15.5.2023."