Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023

Ανακοινώθηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων του Α' κύκλου κινητικότητας έτους 2023, ως ακολούθως:
- Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 8/3/2023.
- Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.